De AVG wetgeving, we hebben er allemaal mee te maken

Maar wat mag je nu wel en niet volgens deze wetgeving.

Hoe weet je of je persoonsgegevens mag verwerken?

Als organisatie mag je niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Je moet daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent 6 grondslagen.

Kan je de gegevensverwerking niet baseren op minimaal één van deze grondslagen? Dan heb je geen recht om de persoonsgegevens te verwerken.

Welke grondslagen zijn er?

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

  1. Toestemming van de betrokken persoon.
  2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Je bent zelf verantwoordelijk om te beoordelen of je je voor verwerking van persoonsgegevens kunt baseren op één van de 6 grondslagen.

Bijzondere en strafrechtelijke gegevens

Het verwerken van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, tenzij je voldoet aan een aantal strengere eisen. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands gezondheid. Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over strafrechtelijke veroordelingen.

Meer informatie over wanneer je bijzondere persoonsgegevens mag verwerken
Meer informatie over wanneer je strafrechtelijke persoonsgegevens mag verwerken

Persoonlijk gebruik

Verwerking van persoonsgegevens voor puur persoonlijk gebruik is wel altijd toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan een verjaardagskalender of een bestand met adressen van familie en vrienden.

Verantwoordingsplicht

Zorg ervoor dat je goed kunt onderbouwen dat je de verwerking van persoonsgegevens op minimaal 1 van de 6 AVG-grondslagen kunt baseren als de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. Onder de AVG geldt namelijk de verantwoordingsplicht.

Meer weten over de AVG-wetgeving? Neem contact met ons op.