Grip op je data met Advanced Reporting Tool

De AVG wetgeving verplicht je om bewust om te gaan met persoonlijke data.
Het is dus belangrijk om te weten wat er allemaal met je data gebeurt.

Advanced Reporting Tool

Wees bewust van wat er met je data gebeurt. Dat is waar de AVG wetgeving voor in het leven is geroepen. Krijg je te maken met dataverlies, dan ben je als snel verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij een dergelijke melding krijg je zeker te maken met de volgende drie vragen:

  1. Hoe heb je data gelekt;
  2. Wanneer heb je data gelekt;
  3. Waarheen is de data gelekt.

Deze vragen zijn heel lastig te beantwoorden, zeker als het om een hack of verloren USB-stick gaat. Kan je geen antwoord geven op deze vragen, dan is de kans op een boete aanzienlijk. 

Door Advanced Reporting Tool en Data Control toe tevoegen aan je virusscanner en firewall, ontstaat een systeem waarmee je deze bewijslast kan samenstellen. Mocht je dus ooit te maken krijgen met een datalek, dan sta je met deze uitbreidingen een stuk sterker en is de kans groot dat je hoge boetes voorkomt. 

Inzicht

Maak inzichtelijk wat normaal gesproken verborgen blijft. Met Advanced Reporting Tool kunnen overzichten worden gemaakt die belangrijk zijn voor het systeembeheer. Zeker in een geval van een calamiteit zijn deze tools van onschatbare waarde, omdat ze inzichtelijk maken wat er is gebeurd. Dit is de eerste belangrijke stap in het oplossen van het probleem. Ook vormen deze overzichten essentiële bewijsstukken bij een melding naar het AP.

Een heatmap, zoals boven de footer is weergegeven, laat zien met welke computers je netwerk verbindingen maakt. Zitten hier verbindingen bij naar Rusland, terwijl je daar geen connecties hebt, dan is dat een onderzoek waard. Zo kan je bij voorbaat al datalekken onderscheppen.

Mocht je dan toch met een datalek te maken krijgen, dan kan je via Advanced Reporting Tool heel makkelijk zien wat er is gebeurd en wat er aangepast moet worden. Een voorbeeld hiervan zie je in de afbeelding hieronder.

AdvancedReportingTool Incidenten

Hoe krijg ik mijn data onder controle?