Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt veel meer privacyklachten

Bron
:
channelconnect.nl
Gepubliceerd
:
17 februari 2020
Auteur
:
Edwin Feldmann

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vorig jaar veel meer klachten over privacyschending ontvangen dan in 2018. In totaal ontving de AP ruim 27.800 klachten ten opzichte van de 20.700 die in 2018 binnenkwamen. Dat is een stijging van 79% in een jaar tijd.

De sterke stijging van het aantal klachten ten opzichte van het jaar daarvoor is voor een deel te verklaren door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Na invoering van die privacywet was het aantal privacyklachten veel hoger dan daarvoor.

Naar aanleiding van de klachten verrichtte de AP in 2019 138 onderzoeken. Bij 25 daarvan is een overtreding geconstateerd. Die onderzoeken leiden tot een boete of een andere sanctie.

Verwijderen van gegevens

De meeste klachten (29%) gaan over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen of geen volledige inzage in hun gegevens als ze daarom vragen of ondervinden drempels als zij persoonsgegevens verwijderd willen hebben. Verder gingen veel klachten over ongevraagde reclame (15%) en over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden terwijl zij dit niet weten of willen. Zij worden dan bijvoorbeeld gebeld door onbekende bedrijven met aanbiedingen.

Capaciteit

Door de grote hoeveelheid privacyklachten heeft de AP moeite om klachten snel af te handelen, zo meldt de instantie zelf. De AP start in de toekomst graag vaker een onderzoek naar aanleiding van een klacht, wanneer ze daar voldoende capaciteit voor heeft.