AP: 25% meer meldingen over hacking, phishing of malware-incidenten

Bron
:
Channelconnect.nl
Gepubliceerd
:
6 juli 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft vorig jaar veel meer klachten en meer meldingen over datalekken ontvangen.

In 2019 ontving de AP 26.956 datalekmeldingen. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 2018. Sinds de invoering van de meldplicht datalekken in 2016 blijft het aantal meldingen stijgen, constateert de autoriteit.

De AP ontving in 2019 25% meer meldingen naar aanleiding van hacking, phishing of malware-incidenten dan in 2018. Vooral grotere organisaties, die persoonsgegevens van veel mensen verwerken, lijken hier doelwit van.

Vooral in de zorgsector worden geregeld datalekken gemeld. Het grootste aantal datalekmeldingen was vorig jaar afkomstig van ziekenhuizen en apotheken. De meeste meldingen werden gedaan na het verzenden van persoonsgegevens aan de verkeerde ontvanger. Kleinere zorginstellingen, zoals gezondheids- en welzijns- organisaties, maatschappelijke dienstverlening en tandartsen, meldden vaker datalekken door hacking, malware of phishing dan grotere zorginstellingen.

Klachten

Naast de meldingen over datalekken heeft de AP heeft vorig jaar 27.854 klachten ontvangen. Het grootste deel hiervan (26.895 klachten) gaat om nationale klachten. Dat is bijna 79% meer dan in 2018.

De meeste klachten (29%) gingen over een schending van een privacyrecht, zoals het recht op inzage en het recht op verwijdering. Mensen krijgen bijvoorbeeld geen (volledige) inzage in hun gegevens als ze dat vragen. Verder gingen veel klachten over ongevraagde reclame (15%) en over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties terwijl mensen dit niet weten of willen.

Geld en personeel

Tegelijkertijd schreeuwt de AP om meer geld en meer mensen. AP-voorzitter Aleid Wolfsen klaagt dat de organisatie door gebrek aan budget en personeel niet alles kan waarmaken. Zo loopt de wachttijd op bij de behandeling van privacyklachten. De AP heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie om meer geld gevraagd.